Välkommen till Automation Summit 2018

På Automation Summit samlas beslutsfattare för att diskutera utmaningar och möjligheter och hur vi på bästa sätt kan investera i Sveriges industriella framtid. Vi utlovar en fullmatad heldag kring hur digitalisering och modern automation påverkar utvecklingen av dagens och morgondagens industri. Automation Summit 2018 genomförs den 9 oktober i Göteborg, i anslutning till fackmässorna Scanautomatic & ProcessTeknik. Vid årets konferens ligger fokus på tre områden:

Ny teknik – lösningar för ditt företag

I högt tempo utvecklas nya tekniska lösningar och tjänster baserade på artificiell intelligens, förstärkt verklighet, blockchain, kollaborativa robotar med mera. Hur värderar vi vad som är användbart och hur gör vi för att implementera ny teknik? Vi får exempel på hur nya lösningar gör nytta inom industrin.

Ledarskap – att växa klokt

Globalisering och digitalisering utmanar alla aktörer inom industrin och samhället. Hur utvecklar vi hållbara företag och affärsidéer? Vi diskuterar människans roll i framtidens industri och låter oss inspireras av andras framgångar.

Smart industri – digitaliseringens möjligheter

Insamling och analys av stora datamängder möjliggör nya produkter och tjänster, samtidigt som befintliga verksamheter kan utvecklas. Till exempel genom kortare ledtider, ökad tillgänglighet och effektivare resursutnyttjande. Med hjälp av konkreta exempel bekantar vi oss med den smarta industrin.

Deltagaravgifter

Medlem/partner i Automation Region – 1 900 kronor exklusive moms
Ej medlem/partner i Automation Region – 2 400 kronor exklusive moms
Student – 400 kronor exklusive moms

Anmäl dig till Automation Summit 2018

Bokade talare

Vi samlar experter från olika områden för att diskutera den förändringsprocess som industrin och samhället står inför.

Daniel Akenine

Nationell teknik- och säkerhetschef, Microsoft

Daniel Akenine arbetar som teknik- och säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat tekniska policyfrågor och säkerhetsfrågor. Han arbetar globalt i olika standardiseringsorgan och sitter som expert i en statlig utredning som bland annat studerar förutsättningarna att digitalisera den offentliga sektorn med hjälp av AI, automatisering och blockkedjor.

Ashkan Fardost

Entreprenör och framtidsspanare

Ashkan Fardost är före detta musikproducent och artist samt doktor i organisk kemi. Efter musik- och forskarkarriären involverade han sig i Stockholms startup-scen. Idag arbetar han bland annat som Collaborator på Hyper Island och driver sin nystartade investeringsfirma Oddball Ventures.

Elin Sjöström

AR&VR-evangelist, byBrick Interface

Med hjälp av olika case berättar Elin Sjöström om möjligheterna med Augmented Reality (AR) och ger exempel på hur du kan förstärka verkligheten – både i din vardag och i ditt arbete. Avslutningsvis tar hon oss med på en framtidsspaning där vi får se hur AR-tekniken kan påverka våra liv om 20 år.

Guldpartner

Arrangörer

I samarbete med