Välkommen till Automation Summit 2018

Automation Summit lanserades av Automation Region år 2013 för att skapa möjligheter till oväntade möten och nya affärer. Konceptet med branschöverskridande presentationer och diskussioner som fokuserar på att guida beslutsfattare att satsa på automation för att lyfta sin verksamhet har blivit mycket uppskattat. Konferensen arrangeras i Västerås ojämna år och i Göteborg jämna år. Den 9 oktober 2018 arrangeras konferensen i Göteborg.

Deltagaravgifter

Medlem/partner i Automation Region – 1 900 kronor exklusive moms
Ej medlem/partner i Automation Region – 2 400 kronor exklusive moms
Student – 400 kronor exklusive moms

Anmäl dig till Automation Summit 2018

Bokade talare

Vi samlar experter från olika områden för att diskutera den förändringsprocess som industrin och samhället står inför.

Alla har missförstått digitaliseringen

Ashkan Fardost, entreprenör och framtidsspanare

Digitalisering betraktas oftast som en enbart teknisk revolution (därav buzzwords som exempelvis ”den fjärde industriella revolutionen”). Därför slår alla analyser och strategier fel, speciellt inom ledarskap. Digitaliseringen kan enbart förklaras – och nyttjas fullt ut – om vi tar hänsyn till de psykologiska, samhälleliga och tekniska perspektiven samtidigt. Och för att göra det måste vi backa 10 000 år i historien, när människan skiftade från jägare och samlare till jordbrukare. Då kan vi bättre förstå vart vi är på väg och hur vi kan förbereda oss.

Guldpartner

Arrangörer

I samarbete med