Välkommen till Automation Summit 2018

Automation Summit samlar ledande beslutsfattare för att diskutera utmaningar och möjligheter och hur vi på bästa sätt kan investera i Sveriges industriella framtid. Vi utlovar en fullmatad heldag kring hur digitalisering och modern automation påverkar utvecklingen av dagens och morgondagens industri. Automation Summit 2018 genomförs den 9 oktober i Göteborg, i anslutning till fackmässorna Scanautomatic & ProcessTeknik.

Deltagaravgifter

Medlem/partner i Automation Region – 1 900 kronor exklusive moms
Ej medlem/partner i Automation Region – 2 400 kronor exklusive moms
Student – 400 kronor exklusive moms

Anmäl dig till Automation Summit 2018

Konferensprogram

Registrering och morgonfika

09:00 - 10:00

Invigning av konferensen

Björn Jonsson, Head of Industrial Automation Division Sweden, ABB

Moderatorer

Catarina Berglund, Automation Region, samt Johan Carlstedt, IVA

Alla har missförstått digitaliseringen

Ashkan Fardost, entreprenör och framtidsspanare

Digitalisering betraktas oftast som en enbart teknisk revolution (därav buzzwords som exempelvis ”den fjärde industriella revolutionen”). Därför slår alla analyser och strategier fel, speciellt inom ledarskap. Digitaliseringen kan enbart förklaras – och nyttjas fullt ut – om vi tar hänsyn till de psykologiska, samhälleliga och tekniska perspektiven samtidigt. Och för att göra det måste vi backa 10 000 år i historien, när människan skiftade från jägare och samlare till jordbrukare. Då kan vi bättre förstå vart vi är på väg och hur vi kan förbereda oss.

Ashkan Fardost är före detta musikproducent och artist samt doktor i organisk kemi. Efter musik- och forskarkarriären involverade han sig i Stockholms startup-scen. Idag arbetar han bland annat som Collaborator på Hyper Island och driver sin nystartade investeringsfirma Oddball Ventures.

Block 1: Ny teknik – lösningar för ditt företag

10:45 - 12:00

I högt tempo utvecklas nya tekniska lösningar och tjänster baserade på artificiell intelligens, förstärkt verklighet, blockchain, kollaborativa robotar med mera. Hur värderar vi vad som är användbart och hur gör vi för att implementera ny teknik? Vi får exempel på hur nya lösningar gör nytta inom industrin.

Inbjuden talare

Daniel Akenine, nationell teknik- och säkerhetschef, Microsoft

Daniel Akenine är fysiker, föreläsare, författare och tidigare hjärnforskare på Karolinska Institutet. Han arbetar som teknik- och säkerhetschef på Microsoft och blev 2015 utsedd till en av världen främsta experter inom IT-arkitektur. Daniel är också romanförfattare, den senaste boken ”11 gram sanning” handlar om hur ”fake news” kan användas för att manipulera vår värld.

Case – byBrick

Elin Sjöström, AR- och VR-evangelist, byBrick Interface

Med hjälp av olika case berättar Elin Sjöström om möjligheterna med Augmented Reality (AR) och ger exempel på hur du kan förstärka verkligheten – både i din vardag och i ditt arbete. Avslutningsvis tar hon oss med på en framtidsspaning där vi får se hur AR-tekniken kan påverka våra liv om 20 år.

Case – SallyR

Anders Edström, utvecklingschef, Sally R

Case – AI för att sortera batterier och fisk

Johanna Reimers, CEO and co-founder, Refind Technologies

Refind var först i världen med att använda artificiell intelligens för att sortera batterier. Johanna Reimers berättar om hur det gått till samt hur tekniken även används för att minska resursslöseri inom helt andra områden.

Case – Självlärande värmeväxlare från Alfa Laval – en stilstudie i prediktivt underhåll

Jon Lindén, CEO, Ekkono

Alfa Laval använder Ekkonos maskininlärning för att se kommande behov av underhåll, så kallat prediktivt underhåll. Lär av erfarenheterna från ett ganska enkelt fall med ett väldigt värdefullt utfall. Maskinerna lär sig när de behöver lite extra omtanke – en stor förtjänst på en produkt med en underhållscykel på mellan 6 veckor och 5 år …

Lunch

12:00 - 13:00

Block 2: Smart industri – digitaliseringens möjligheter

13:00 - 14:05

Insamling och analys av stora datamängder möjliggör nya produkter och tjänster, samtidigt som befintliga verksamheter kan utvecklas. Till exempel genom kortare ledtider, ökad tillgänglighet och effektivare resursutnyttjande. Med hjälp av konkreta exempel bekantar vi oss med den smarta industrin.

Case – Smart inomhuspositionering revolutionerar industrin

Pär Bergsten, Vd, H&D Wireless

Inom tillverkningsindustrin är hantering av materialflöden en stor utmaning som ofta innefattar manuella arbetsmoment, dyr lagerhantering och produktionsstopp. Med hjälp av aktiva taggar, sensorer och molnbaserad dataanalys utvecklar H&D Wireless lösningar för smart inomhus- och utomhuspositionering som effektiviserar produktionsflödet och integrerar med marknadens största affärssystem. Bland kunderna finns Scania, som just nu testar tekniken med positivt resultat i deras Smart Factory.

Case – Siemens

Mikael Kraft, Business Unit Manager, Siemens

Storskalig additiv tillverkning i produktionsmiljö

Tomas Burman, COO och delägare, BLB Industries

BLB Industries är en 3D-maskinbyggare som erbjuder skräddarsydda, industriella lösningar för storskaliga utskrifter i kundunika material. Tomas Burman visar exempel på hur additiv tillverkning skapar nya möjligheter för företagets kunder.

Fika

14:05 - 14:40

Block 3: Ledarskap – att växa klokt

14:40 - 15:45

Globalisering och digitalisering utmanar alla aktörer inom industrin och samhället. Hur utvecklar vi hållbara företag och affärsidéer? Vi diskuterar människans roll i framtidens industri och låter oss inspireras av andras framgångar.

Digitalisering på ett av världens äldsta företag – en koncernomfattande resa

Fredrik Boman, Head of Transparent Supply Chain, IT and Digitalisation, Stora Enso

Stora Enso har under senare år drivit en digitaliseringsstrategi för att optimera befintliga affärsprocesser och etablera nya affärsmodeller. Arbetet har genomförts med stöd från högsta ledningen som uppmuntrar experiment och även har upprättat en särskild digitaliseringsfond. Fredrik Boman berättar om hur arbetet styrs genom hela koncernen och delar med sig av konkreta projektexempel.

Smart, säker och hållbar stad – digital transformering hos Mälarenergi i Västerås

Lena Stridsman, Country Digital Lead, ABB Sverige

Ta del av resan mot stadens kontrollrum – ett virtuellt kontrollrum där olika funktioner i regionen delar information och fattar beslut i realtid för en säkrare och mer hållbar stad. Mälarenergi och ABB arbetar tillsammans med att förbättra driften och optimeringen av fjärrvärmenätet, vilket sänker kostnader och ökar energieffektiviteten.

Lena Stridsman har över 30 års erfarenhet av arbete med kundnära lösningar inom ABB. Hon har varit marknadschef för ABB:s affärsenhet Control Technologies i norra Europa och har haft flera olika roller inom marknad och försäljning på divisionen ABB Industrial Automation. 2017 utnämndes Lena Stridsman till Digital Lead för ABB Sverige och är nu ansvarig för att driva och utveckla ABB:s digitala lösningar inom ramen för ABB Ability.

Case – Värdeskapande digitalisering – så säkerställer vi kompetensen hos våra medarbetare

Cecilia Johansson, projektledare, Mälarenergi

Mälarenergi är i ett skifte, en digital revolution som förändrar det sätt vi lever och arbetar på. Tillsammans med kunder och andra samhällsbyggare är Mälarenergi också med och driver utvecklingen framåt. Våra medarbetare är vårt viktigaste verktyg för att nå våra mål och vi behöver säkerställa att vi har rätt kompetens. Vi berättar om vår resa, hur vi har tagit visionära mål ner till konkreta handlingar och vad vi gör för att få med oss alla medarbetare.

Case – Lundqvist Trävaru

Samuel Holmström, Vd, Lundqvist Trävaru AB

Prisutdelning Automation Student

15:45 - 16:00

Presentationer av finalister samt prisutdelning i Automation Regions studenttävling för bästa automationsrelaterade examensarbete – Automation Student.

Summering och avslutning

16:00 - 16:20

Guldpartner

Silverpartner

Arrangörer

I samarbete med