The future of Swedish IndTech

Industrin genomgår just nu en teknikdriven strukturomvandling med en kraftigt ökad efterfrågan på nya digitala lösningar. Den dynamiska marknaden innebär stora möjligheter som svenska företag kan ta tillvara om de har rätt kompetens och är beredda att samarbeta i nya konstellationer.

Den 6 oktober samlar vi företag, forskare och myndigheter för att diskutera hur vi tillsammans kan göra industrin smartare och mer hållbar. Utgångspunkten är begreppet IndTech – teknologi på fabriksgolvet – där befintliga automations- och it-system förstärks med intelligenta, digitala funktioner. Konferensen genomförs digitalt.

Missa inte matchmaking med Ignite den 7 oktober – läs mer och anmäl intresse här →

 

 
 

Konferensprogram

Programmet uppdateras löpande.

Block 1 – Vad vet vi om framtiden?

09:00 - 09:35

Konferenser, rapporter och poddar fylls med spaningar om det uppkopplade fabriksgolvet och om hur ny teknik kommer revolutionera industrin – någon gång i framtiden. Våra förväntningar vägleder oss i de beslut som vi fattar idag men hur kan vi vara säkra på att göra rätt? Vad vet vi egentligen om framtiden?

Välkommen

Peter Wallin, Catarina Berglund och Daniel Boqvist

Dagens moderatorer är Peter Wallin, programchef på PiiA, Catarina Berglund, processledare på Automation Region, samt Daniel Boqvist, programansvarig för forskning och innovation samt biträdande processledare på Automation Region.

Daniel Lindén

Senior konsult, Kairos Future

Daniel Lindén, senior konsult på analysföretaget Kairos Future, hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid.

Fikapaus

09:35 - 09:45

Block 2 – Dela med dig av din vision!

09:45 - 10:45

I alla tider har människor försökt förutspå effekterna av teknisk utveckling – visioner som har varit såväl hoppfulla som dystopiska. Vi har bjudit in två av dagens visionära ledare som delar sina tankar om framtidens industri.

Eva Petursson

Executive Vice President, Forskning och innovation, SSAB

Som forsknings- och innovationschef på SSAB arbetar Eva Petursson med frågor kring såväl ökad konkurrenskraft som minskat klimatavtryck – områden där digitala verktyg är avgörande för att lyckas. Hon visar hur SSAB tillvaratar nya möjligheter och hanterar utmaningar inom stålindustrin genom att samverka med akademi, leverantörer och kunder.

Fredric Wall

Enterprise Sales Lead, Nvidia Nordics and Benelux

Fredrik Wall är försäljningsingenjör på det multinationella teknikföretaget Nvidia som utvecklar såväl grafikprocessorer för spelindustrin som systemchip för mobildata och automationssystem. Efterfrågan på nya digitala lösningar har ökat snabbt och Nvidia har på kort tid gjort en rad uppmärksammade uppköp. Hur ser tillväxten och potentialen ut för nya digitala lösningar? Hur upplever en teknikleverantör industrins digitala mognad?

Jenny Sjödahl

Vd, Westermo

Den uppkopplade industrin kräver industriellt anpassad och säker datakommunikation som klarar tuffa miljöer. Detta är Westermos hemmaarena – i mer än 40 år har företaget utvecklat produkter för industriell datakommunikation och idag sker utvecklingen av  industriella switchar och routrar i Västerås medan den egna tillverkningsenheten finns utanför Eskilstuna. Westermo konkurrerar främst med hjälp av hög kvalitet på både hårdvara och mjukvara. Därför har företaget valt att satsa på egen utveckling och tillverkning i Sverige. Men är det möjligt att konkurrerar med länder vars lönenivåer är betydligt lägre än i Sverige? Jenny Sjödahl, vd på Westermo, berättar om hur företaget arbetar för att utveckla och stärka sin konkurrenskraft med hjälp av två svenska paradgrenar – innovation och samarbete.

Fikapaus

10:45 - 11:00

Block 3 – Digital mognad – hur ser det ut bland svenska företag?

11:00 - 12:00

Industrin kopplas upp, intelligenta system hanterar komplexa datamängder och det krävs flexibel automatisering för att möta kundernas förväntningar på anpassning och korta serier. Var står vi idag och vart är vi på väg? Här bjuder vi in samtliga deltagare att bidra i en gemensam diskussion som kommer att ligga till grund för en konkret handlingsplan. I det första diskussionspasset fokuserar vi på nuläget – hur digitalt mogen är den svenska industrin?  Vilka är de mest kritiska utvecklingsområdena?

Case från processindustrin: DigiTwin

Urban Nilsson, Blue Institute

DigiTwin är ett av delprojekten i den Digitala stambanan där syftet är att bygga digitala motsvarigheter av fabriker och maskiner. Genom att kartlägga produktionsflödet digitalt är det möjligt att planera bättre, göra säkrare prediktioner och fatta mer korrekta beslut. Dessutom kan data delas med både leverantörer och kunder.

Case från processindustrin: Återvinning av metaller

Märta Bergfors, Stena Metall, och Lena Delbom, ABB

Återvinning av metaller är ofta komplext eftersom det inkommande materialet varierar i kvalitet och komposition samtidigt som det saknas information om utgångsläget. Inom projektet utvecklas en demonstrator för en digitaliserad återvinningsprocess där innovationer för mätning, datadelning, processoptimering och automation kan utvecklas och verifieras.

Case från processindustrin: Opera – digitaliserad energiproduktion

Henrik Wickström, Mälarenergi, och Kristian Sandström, Rise

Mälarenergi har medverkat i flera projekt för att digitalisera och effektivisera sin energiproduktion och sitt fjärrvärmesystemet. Inom projektet Opera utvecklas ett ramverk för tillförlitliga prediktionsmodeller som enkelt kan tolkas av operatörer och som anpassar sig till yttre förändringar. Denna typ av ramverk är nödvändiga för att snabba upp innovationstakten och implementeringen av AI inom industrin.

Lunch

12:00 - 13:00

Block 4 – Scenarioplanering för industrin – vilken utveckling tror vi på?

13:00 - 14:00

I det andra diskussionspasset fokuserar vi på olika scenarier för svensk industri. Vilka är de mest (och minst) troliga scenarierna för industrins utveckling? Och vad behöver vi göra redan idag för att styra i rätt riktning?

Case från processindustrin: Smart Steel

Maria Germain, SSAB

Projektet har utforskat möjligheten att skapa en smart stålplattform för informationsutbyte längs stålets värdekedja. Denna värdekedja börjar med stålproduktion och slutar med återvinning. Konceptet Smart Steel möjliggör nya tjänster och kan bidra till en mer resurseffektiv industri genom att stödja materialspårbarhet och ökad effektivitet.

Case från processindustrin: Flexibel läkemedelsproduktion

Bernt Nilsson, Lunds universitet

Utveckling av autonoma minifabriker för biologiska läkemedel kommer förändra industrin och ha stor påverkan på såväl samhället i stort som enskilda människor. Syftet med projektet har varit att utveckla en teknik för att bygga fabriker i labbskala med automatiskt styrsystem. De smarta minifabrikerna förses även med en digital tvilling och de har kapacitet att fatta sällanbeslut.

Case från processindustrin: Integrerad smart testmiljö för gruvindustrin

Jens Eliasson, ThingWave

Inom gruvindustrin växer behoven av automatisering och digitalisering. Gruvföretagen vill bland annat få bort sin personal från produktionen för att förbättra säkerheten och öka effektiviteten. SMIG – Integrerad smart testmiljö för gruvindustrin – är en testbädd för ny teknik som möjliggör säkrare arbetsplatser och effektivare gruvdrift.

Fikapaus

14:00 - 14:10

Block 5 – Panel och summering – hur går vi vidare?

14:10 - 15:00

Vi inleder med en hälsning från riksdagspartierna – hur ser politiken på utvecklingen inom svensk industri? Med utgångspunkt i dagens diskussioner försöker vi oss sedan på att skåda in i framtiden. Detta gör vi tillsammans med en med en panel bestående av Jenny Elfsberg, Vinnova, Jan-Eric Sundgren, Teknikföretagen, Robin Teigland, Chalmers, samt Björn Jonsson, Automation Region och ABB.

Jenny Elfsberg

Avdelningschef Innovationsledning, Vinnova

Jenny Elfsberg har nyligen tillträtt som avdelningschef för innovationsledning på Vinnova. Hon var tidigare chef för Volvo Group Connected Solutions Innovation Lab i Silicon Valley.

Jan-Eric Sundgren

Senior rådgivare, Teknikföretagen

Jan-Eric Sundgren är senior rådgivare på Teknikföretagen och medförfattare till rapporten ”Färdplan”, som ger en analys av den svenska industrins behov av transformationsförmåga kontinuerlig digitalisering.

Robin Teigland

Professor, Management of Digitalization, Chalmers

Robin Teigland är professor i Management of Digitalization på Chalmers och medverkar i ett av Automation Regions projekt som undersöker relationen mellan AI och innovationsledning.

Björn Jonsson

Head of Process Automation ABB Sverige, ordförande Automation Region

Björn Jonsson är ordförande i Automation Region och chef för ABB Process Automation i Sverige.

Jenny Sjödahl

Vd, Westermo

Avslutning – get to work!

15:00

Arrangörer