Välkommen till Automation Summit

Årets konferens utforskar transformativa trender – hur kan vi agera enskilt och tillsammans för att tillvarata möjligheter inom automation och digitalisering? Hur utvecklar vi industritekniska lösningar för effektiv produktion, lönsamma affärer och ökad svensk konkurrenskraft?

Under våren genomför vi tre workshoppar – i Umeå, Göteborg och Stockholm – där vi samlar svenska industriföretag och inventerar deras behov och utmaningar med hjälp av en strukturerad process. Resultaten utgör startpunkten för diskussionerna vid Automation Summit, där målet är att sammanställa en handlingsplan för att stärka den svenska industrin.

Automation Summit 2019 genomförs på Aros Congress Center i Västerås den 9 oktober 2019.

Konferensprogram

Programmet fylls på under våren …

Save the date – 9 oktober

09:00 - 16:30

Guldpartner

Arrangörer

I samarbete med