Dimension Automation – en talkshow om digitalisering

Publicerad den 27 juni 2017

I sitt arbete som innovationsrådgivare har hon coachat flera hundra innovatörers utveckling. Cecilia Hyréns mission är att frigöra människors, och därmed även organisationers, innovationskraft. Som ledare är hennes specialitet att släppa loss och forma en grupps kreativa potential mot konkret handling.

Den 12 oktober leder Cecilia Hyrén Automation Summits avslutande programpunkt. Tillsammans med en grupp experter sammanfattar hon dagen utifrån några av våra nya samhällsutmaningar – digital mognad, digital etik och artificiell intelligens.

På vilket sätt behövs innovation?

– För att anknyta till Darwins evolutionsteori – i dagens snabba förändringstakt är det varken den starkaste eller snabbaste som överlever utan den mest anpassningsbara.

Kan du definiera begreppet innovation?

– Innovation är någonting nytt som skapar nytta. Det handlar om förbättringsarbetet inom organisationer i smått och stort. Radikala innovationer är sprungna ur ett klimat som tillåter innovation, de dyker inte upp från ingenstans.

Varför är innovation en ödesfråga för industrin?

– Förmågan att anpassa sig är en överlevnadsfråga. Innovation är ett mindset som bör genomsyra klimatet i företaget på alla nivåer.

Vilka stödsystem behövs?

– Innovation skapas tillsammans med andra i en mix av många olika sorters kompetenser. I ett stödsystem kan företag och organisationer komma i kontakt med andra kompetenser utifrån. Automation Region är ett sånt stödsystem, en plattform som kan erbjuda arenor och mötesplatser för sådan samverkan. Ett exempel är satsningar där studenter matchas med etablerade företags reella behov. Det finns ett stort behov av mixade grupper där olika kunskapsområden skapar bred kompetens. Automation Region är en viktig plattform för att främja innovation och skapa förutsättningar för laborationer tillsammans med andra kompetenshubbar. Att hitta drivkrafter, samarbeta och ha kul.

Vad ska ni diskutera vid konferensen?

– Hur digitaliseringen lyfter industrin. Vi vill inspirera deltagarna och ge idéer att ta med sig hem. Det händer mycket och det går fort. Digitalisering är ett luddigt begrepp och det gäller att förstå vad det innebär för den egna organisationen. Många har svårt att hinna med. Därför är Automation Summit ett fantastiskt tillfälle för att få en överblick av hur digitaliseringen kan lyfta industrin och hela samhället.

Hur ska ni diskutera frågorna vid Automation Summit?

– Med hjälp av experter på olika områden samtalar vi utifrån den samlade kunskapen om hur vi kan starta den förändringsprocess som vi ser måste ske. Vi får experternas bästa konkreta råd. Det är viktigt med en hög nivå på seminarierna, men vi vill även ha svar på frågan om hur vi gör konkret verkstad – vad som är det viktigaste att tänka på just nu. För att få interaktion och aktiv dialog med konferensdeltagarna kommer vi att använda mentimeter så att alla kan skriva och skicka frågor med sina mobiltelefoner.

Vilka förväntningar har du på konferensen?

– Jag har höga förväntningar! En viktig dag som samlar alla intresserade. Vi vill veta hur vi bäst tar nästa steg mot den utveckling som vi är på väg in i. Är du en person som vill veta mer om utvecklingen av det digitala samhället så ska du vara där.

Arrangörer