Konferensprogram

Registrering med morgonfika

08:00 - 09:00

Vi startar dagen med kaffe och smörgås i utställningen där våra partner visar upp sina smarta produkter och tjänster.

Läs mer

Välkommen

09:00 - 10:00

Introduktion till konferensens tema, innehåll och medverkande aktörer.

Läs mer

Strategiskt lärande – nyckeln till konkurrenskraft

Claudia Olsson, Innovationsledare, vd, Stellar Capacity

Claudia Olsson är grundare till utbildningsföretaget Stellar Capacity som fokuserar på digital transformation. På uppdrag av Europeiska kommissionen har hon varit med och tagit fram en framtidsvision för den europeiska industrin och 2017 utsågs hon till ”Young Global Leader” av World Economic Forum. Claudia kommer bland annat att prata om avgörande faktorer för att utveckla den svenska industrin – och därmed bidra till ett mer konkurrenskraftigt Europa.

Läs mer

Introduktion

Björn Jonsson, ordförande, Automation Region, och Damir Isovic, Mälardalens högskola

Björn Jonsson är ansvarig för ABB Industrial Automation Division inom ABB Sverige med djup förankring inom svensk basindustri. Han är också ordförande i Automation Region.

Damir Isovic leder Akademin för innovation, design och teknik vid Mälardalens högskola med över 300 forskare och lärare samlade inom flera framstående forskningsmiljöer där området Inbyggda system är nationellt ledande och internationellt erkänd.

Läs mer

Transformativa trender driver innovation och tillväxt

Catarina Berglund och Daniel Boqvist, Automation Region

Industrin genomgår en enorm omställning och det finns gott om utmaningar och möjligheter. Men hur ser egentligen företagens behov ut och vad är det som driver utvecklingen? För att ta reda på det har Automation Region genomfört en behovsinventering tillsammans med nästan 200 företag från olika branscher, i olika storlek, över hela landet. Vad säger företagen om den utveckling som sker och hur ska de möta industrins förändrade förutsättningar för fortsatt tillväxt?

Läs mer

Förmiddagsfika

10:00 - 10:30

Mera kaffe och mingel i utställningen.

Läs mer

Exempel från storföretagen

10:30 - 11:30

Storföretagen beskriver hur de arbetar och hur de ser på framtiden.

Läs mer

Vägen till det digitala företaget, var är vi idag? – Siemens

Mikael Kraft, Business Unit Manager Factory Automation, Siemens AB

Utifrån det optimala önskeläget med den fullt digitaliserade produktionen genom hela livscykeln, hur långt har vi kommit? Kort beskrivning av önskeläget ”Closed Loop Manufacturing” involverande den digitala tvillingen av produkten, produktionen och eftermarknaden. Exempel på hur långt olika företag har kommit samt vilket värde som uppnåtts.

Läs mer

The future of transportation – Volvo Group

Anna Westerberg, Senior Vice President Connected Solutions, Volvo Group

Driven by development in technologies such as connectivity, electromobility and automation the transportation industry is transforming. As a result new business models are emerging. Partnerships and collaborations within the connected eco-system is important to stay competitive as the industry transform.

The session will be in English.

Läs mer

Vad driver behovet av nya affärsmodeller?

Mikael Fischer, Sales Director Enterprise, Microsoft Sweden

Globalt och över flera branscher innebär utvecklingen av IoT och molntjänster att företagen kan öka sin produktivitet. Men det finns också stora utmaningar, som till exempel teknisk komplexitet, säkerhet och kompetensförsörjning.

Läs mer

Framtidens fabrik på riktigt – ABB

Susanne Timsjö, Marknads- och försäljningschef ABB Robotics Sverige

Idag är robotar uppkopplade, enkla att använda och jobbar sida vid sida med människor. Dessutom har vi autonoma bilar och självdrivna gräsklippare, allt baserat på snabb utveckling av ny teknik och nya krav från marknaden.

ABB har utvecklat automation, robotar och drivsystem för tillverkningsindustrin i årtionden och är en pionjär i området. I det här seminariet blir du inspirerad av marknads- och tekniktrender och se mer av ABB:s utökade erbjudande inom robotautomation. Framtidens fabrik finns här och nu.

Läs mer

Mingellunch

11:30 - 12:30

Lunch serveras i utställningen.

Läs mer

Skenande teknikutveckling men stagnerad produktivitet – hur hänger det ihop?

12:30 - 13:00 · Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen

Under de senaste 20 åren har världens ledande ekonomier upplevt en vikande produktivitetstillväxt – trots att teknikutvecklingen har gått snabbare än någonsin tidigare. Hur kan vi förklara detta och vad är egentligen produktivitet utifrån ett ekonomiskt perspektiv?

Valbara sessioner

13:00 - 14:00

Indelning i valbara tematiska sessioner där vi med hjälp av företagsexempel fördjupar diskussionen. Vi går från ett vad till ett hur och ur varje session kommer konkreta actions.

Läs mer

Flexibel automation: Att göra special till det nya normala – automation från webbsida till maskin

Kristofer Skyttner, vd och grundare, SkyMaker AB, och Erik Asph Hennerdal, näringslivsutvecklingsledare, Region Västmanland

Kunden har alltid rätt. Med smarta och lättanvända verktyg kan slutkunden göra stora delar av jobbet på hemmaplan. Det effektiviserar processen och ger en djupare förståelse för beställarkompetens.

Case: SkyMaker AB

Med nya generationens flexibla maskiner utan ställtider får vi plötsligt nya möjligheter med att automatisera och standardisera den kundanpassade produktionen i våra fabriker. Men hur kan vi jobba med CAD, ritverktyg, konfiguratorer och affärssystem för slutkunden själv ska kunna göra arbetet med att skräddarsy och måttbeställa produkterna?

Sessionen leds av Erik Asph Hennerdal, näringslivsutvecklingsledare på Region Västmanland.

Läs mer

Flexibel automation: Robotar löser utmaningen med behovet av ökad flexibilitet

Johan Frisk, vd och grundare, OpiFlex, och Hanna Wiljebrand, affärsutvecklare & HR-specialist, Create Business Incubator

Människa och maskin i nära samarbete, något som vi för ett tiotal år sedan knappt trodde var möjligt – idag är det vardag. Robotarna blir våra kollegor och hjälper oss med farliga och monotona arbetsuppgifter så att vi kan fokusera på mer avancerade utmaningar.

Case: OpiFlex

Låga volymer och många olika delar i produktionen är en av dagens automationsutmaningar. Kan tredje robotrevolutionen vara lösningen med flexibla robotar? OpiFlex visar på ett case med en flexibel robotlösning utan staket vid hög last och hastighet.

Sessionen leds av Hanna Wiljebrand, affärsutvecklare & HR-specialist på Create Business Incubator.

Läs mer

Intelligenta system: Automation for smarter cities

Jonathan Selbie, CEO, Univrses AB, and Pia Lindström, Dreamteam leader and COO at Innovative Materials Arena, IMA

The world is becoming urbanized. 65% of the world’s population will live in cities by 2050. Capturing timely, relevant and actionable data about the urban environment is becoming crucial for cities to keep functioning.

Case: Univrses AB

Univrses is developing 3DAI City, a new paradigm in automated data collection in the urban environment. Data enables businesses, governments and citizens to make better decisions, deploy resources more effectively and, potentially, save lives.

The session is facilitated by Pia Lindström, Dreamteam leader and COO at Innovative Materials Arena, IMA

The session will be in English.

Läs mer

Intelligenta system: Ökad produktivitet och effektivitet i tillverkningen med AI och ML

Martin Brolin, Area Sales Manager, Omron, Torbjörn Bengtsson, etableringschef, Västerås Marknad och Näringsliv, och Lars Krantz, projektledare, Automation Region

Den nya tekniken ger oändligt många möjligheter med nya lösningar för effektiviserad produktion och ökad kvalitet. Mängder av data samlas in, men hur ska materialet analyseras för att få ut det mest värdefulla innehållet? Hur kan artificiell intelligens och maskininlärning nyttjas – i sin fulla potential?

Case: Omron

Hur kan artificiell intelligens hjälpa ert företag att öka sin produktivitet och effektivisera sin tillverkning? Det finns mängder av data att analysera men hur används datan och hur ska den tolkas? Intelligenta system och artificiell intelligens skapar nya möjligheter att öka produktiviteten samt kvalitén på tillverkningen. Föredraget handlar om hur maskiner kan detektera avvikelser och själv lära sig vad som är ”normalt”.

Sessionen leds av Lars Krantz, projektledare på Automation Region, och Torbjörn Bengtsson, etableringschef på Västerås Marknad och Näringsliv.

Läs mer

Uppkopplad industri: Deploying AI at scale across industry – It’s all about the data!

Daniel Spahr, COO, Stream Analyze, Henrik Arleving, Industrial Innovation Architect, HMS LABS, Johanna Tömmervik, verksamhetschef Valvet, och Mats Sedlacek, försäljningschef, Atea Västerås

Stora delar av fabrikerna är idag automatiserade, men hur kan de bli ännu smartare? Innan vi kopplar upp, söker av och bygger in tekniker såsom artificiell intelligens behöver vi ta ett steg tillbaka. Vilken information har vi, och hur kan vi komplettera och paketera för att få störst nytta?

Case: Stream Analyze och HMS LABS

Många branscher kämpar med att förbättra sina processer och produkter med artificiell intelligens. Men AI är aldrig bättre än den data den har tillgång till och de människor som kan analysera datan. Hur kan vi implementera industriell AI på ett sätt som tillgodoser behovet av rätt applicerbar data?

Sessionen leds av Johanna Tömmervik, verksamhetschef Valvet, Sparbanken Rekarne, och Mats Sedlacek, försäljningschef, Atea Västerås.

Läs mer

Eftermiddagsfika

14:00 - 14:45

Mera kaffe och mingel i utställningen.

Läs mer

Utmaningen

14:45 - 15:30

I en paneldiskussion  formulerar vi den gemensamma utmaningen och en konkret handlingsplan. Hur ser framtiden ut och vad behöver vi göra redan idag för att framtiden ska bli till verklighet?

Läs mer

Paneldiskussion

Till vår hjälp har vi en panel bestående av representanter från storbolag och akademi:

 • Anna Westerberg,  Senior Vice President Connected Solutions, Volvo Group
 • Mikael Kraft, Business Unit Manager Factory Automation, Siemens AB
 • Helena Jerregård, vice-rektor för samverkan, Mälardalens högskola
 • Mikael Fischer, Sales Director Enterprise, Microsoft Sweden
 • Björn Jonsson, Head of  ABB Industrial Automation Division, ABB Sverige (ersätter Susanne Timsjö i panelen)
 • Thomas Nolte, projektledare, Array – Automation Region Research Academy, Mälardalens högskola

Sessionen leds av Automation Regions Catarina Berglund och Daniel Boqvist.

Läs mer

Politiken svarar

Emil Högberg, statssekreterare, Näringsdepartementet

Hur ser regeringen på det offentliga ansvaret för att främja digital transformation och utveckling inom industrin? Statssekreterare Emil Högberg svarar på panelens kommentarer och berättar vad regeringen fokuserar på.

Läs mer

Automation Student: Träning av kollaborativa robotar

Oliver Lindberg, trainee på ABB, vinnare av Automation Student 2019

Årets bästa examensarbete inom automation är författat av Oliver Lindberg och Arsam Shokrian. Deras uppsats visar hur kollaborativa robotceller kan optimeras med hjälp av maskininlärning. Oliver Lindberg presenterar arbetet.

Läs mer

Summering och fokus framåt

Moderatorerna summerar dagen tillsammans med arrangörerna:

 • Annika Persson, affärsutvecklare, Svenska Mässan
 • Johan Carlstedt, projektledare, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
 • Catarina Berglund, processledare, Automation Region
 • Damir Isovic, akademichef IDT, Mälardalens högskola
 • Peter Wallin, programchef för PiiA, Processindustriell IT och Automation
 • Björn Jonsson, ordförande, Automation Region och Head of  ABB Industrial Automation Division, ABB Sverige

Läs mer

Mingel, avslutning

16:00 - 16:30

Läs mer

Guldpartner

Arrangörer

I samarbete med

Med stöd från