Konferensprogram

Registrering med morgonfika

08:00 - 09:00

Vi startar dagen med kaffe och smörgås i utställningen där våra partner visar upp sina smarta produkter och tjänster.

Läs mer

Välkommen

09:00 - 10:00

Introduktion till konferensens tema, innehåll och medverkande aktörer.

Läs mer

Strategiskt lärande – nyckeln till konkurrenskraft

Claudia Olsson, Innovationsledare och grundare av Stellar Capacity

Claudia Olsson är grundare till utbildningsföretaget Stellar Capacity som fokuserar på digital transformation. På uppdrag av Europeiska kommissionen har hon varit med och tagit fram en framtidsvision för den europeiska industrin och 2017 utsågs hon till ”Young Global Leader” av World Economic Forum. Claudia kommer bland annat att prata om avgörande faktorer för att utveckla den svenska industrin – och därmed bidra till ett mer konkurrenskraftigt Europa.

Läs mer

Introduktion

Björn Jonsson, ordförande, Automation Region, och Damir Isovic, Mälardalens högskola

Björn Jonsson är ansvarig för ABB Industrial Automation Division inom ABB Sverige med djup förankring inom svensk basindustri. Han är också ordförande i Automation Region.

Damir Isovic leder Akademin för innovation, design och teknik vid Mälardalens högskola med över 300 forskare och lärare samlade inom flera framstående forskningsmiljöer där området Inbyggda system är nationellt ledande och internationellt erkänd.

Läs mer

Transformativa trender driver innovation och tillväxt

Catarina Berglund och Daniel Boqvist, Automation Region

Industrin genomgår en enorm omställning och det finns gott om utmaningar och möjligheter. Men hur ser egentligen företagens behov ut och vad är det som driver utvecklingen? För att ta reda på det har Automation Region genomfört en behovsinventering tillsammans med nästan 200 företag från olika branscher, i olika storlek, över hela landet. Vad säger företagen om den utveckling som sker och hur ska de möta industrins förändrade förutsättningar för fortsatt tillväxt?

Läs mer

Förmiddagsfika

10:00 - 10:30

Mera kaffe och mingel i utställningen.

Läs mer

Exempel från storföretagen

10:30 - 11:30

Storföretagen beskriver hur de arbetar och hur de ser på framtiden.

Läs mer

Vägen till det digitala företaget, var är vi idag? – Siemens

Mikael Kraft, Business Unit Manager Factory Automation, Siemens AB

Utifrån det optimala önskeläget med den fullt digitaliserade produktionen genom hela livscykeln, hur långt har vi kommit? Kort beskrivning av önskeläget ”Closed Loop Manufacturing” involverande den digitala tvillingen av produkten, produktionen och eftermarknaden. Exempel på hur långt olika företag har kommit samt vilket värde som uppnåtts.

Läs mer

The future of transportation – Volvo Group

Anna Westerberg, Senior Vice President Connected Solutions, Volvo Group

Driven by development in technologies such as connectivity, electromobility and automation the transportation industry is transforming. As a result new business models are emerging. Partnerships and collaborations within the connected eco-system is important to stay competitive as the industry transform.

The session will be in English.

Läs mer

Case: Microsoft

Mikael Fischer, Manufacturing Industry Lead, Microsoft

Läs mer

Framtidens fabrik på riktigt – ABB

Susanne Timsjö, Marknads- och försäljningschef ABB Robotics Sverige

Idag är robotar uppkopplade, enkla att använda och jobbar sida vid sida med människor. Dessutom har vi autonoma bilar och självdrivna gräsklippare, allt baserat på snabb utveckling av ny teknik och nya krav från marknaden.

ABB har utvecklat automation, robotar och drivsystem för tillverkningsindustrin i årtionden och är en pionjär i området. I det här seminariet blir du inspirerad av marknads- och tekniktrender och se mer av ABB:s utökade erbjudande inom robotautomation. Framtidens fabrik finns här och nu.

Läs mer

Mingellunch

11:30 - 12:30

Lunch serveras i utställningen.

Läs mer

Skenande teknikutveckling men stagnerad produktivitet – hur hänger det ihop?

12:30 - 13:00 · Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen

Under de senaste 20 åren har världens ledande ekonomier upplevt en vikande produktivitetstillväxt – trots att teknikutvecklingen har gått snabbare än någonsin tidigare. Hur kan vi förklara detta och vad är egentligen produktivitet utifrån ett ekonomiskt perspektiv?

Valbara sessioner

13:00 - 14:00

Indelning i valbara tematiska sessioner där vi med hjälp av företagsexempel fördjupar diskussionen. Vi går från ett vad till ett hur och ur varje session kommer konkreta actions.

Läs mer

Flexibel automation: Robotar löser utmaningen med behovet av ökad flexibilitet

Johan Frisk, OpiFlex, och Hanna Wiljebrand, Create Business Incubator

Människa och maskin i nära samarbete, något som vi för ett tiotal år sedan knappt trodde var möjligt – idag är det vardag. Robotarna blir våra kollegor och hjälper oss med farliga och monotona arbetsuppgifter så att vi kan fokusera på mer avancerade utmaningar.

Sessionen leds av Hanna Wiljebrand, affärsutvecklare & HR-specialist på Create Business Incubator. Case föredras av Johan Frisk, vd och grundare av OpiFlex.

Läs mer

Flexibel automation: Att göra special till det nya normala – Automation ända från hemsida ner till maskin

Kristofer Skyttner, SkyMaker AB, och Erik Asph Hennerdal, Region Västmanland

Kunden har alltid rätt. Med smarta och lättanvända verktyg kan slutkunden göra stora delar av jobbet på hemmaplan. Det effektiviserar processen och ger en djupare förståelse för beställarkompetens.

Sessionen leds av Erik Asph Hennerdal, näringslivsutvecklingsledare på Region Västmanland. Case föredras av Kristofer Skyttner, vd och grundare på SkyMaker AB.

Läs mer

Intelligenta system: Automation for smarter cities

Jonathan Selbie, COO, Univrses AB

The world is becoming urbanized. 65% of the world’s population will live in cities by 2050. Capturing timely, relevant and actionable data about the urban environment is becoming crucial for cities to keep functioning. Univrses is developing 3DAI City, a new paradigm in automated data collection in the urban environment. Data enables businesses, governments and citizens to make better decisions, deploy resources more effectively and, potentially, save lives.

The session will be in English.

Läs mer

Intelligenta system: Ökad produktivitet och effektivitet i tillverkningen med AI och ML

Martin Brolin, Omron, Torbjörn Bengtsson, Västerås Marknad och Näringsliv, och Lars Krantz, Automation Region

Den nya tekniken ger oändligt många möjligheter med nya lösningar för effektiviserad produktion och ökad kvalitet. Mängder av data samlas in, men hur ska materialet analyseras för att få ut det mest värdefulla innehållet? Hur kan artificiell intelligens och maskininlärning nyttjas – i sin fulla potential?

Sessionen leds av Torbjörn Bengtsson, etableringschef på Västerås Marknad och Näringsliv och Lars Krantz, projektledare på Automation Region. Case föredras av Martin Brolin, Region Marketing Manager, Sweden and Denmark, Omron.

Läs mer

Uppkopplad industri: Deploying AI at scale across industry – It’s all about the data!

Daniel Spahr, Stream Analyze, Henrik Arleving, HMS LABS, Johanna Tömmervik, Valvet, och Mats Sedlacek, Atea Västerås

Stora delar av fabrikerna är idag automatiserade, men hur kan de bli ännu smartare? Innan vi kopplar upp, söker av och bygger in tekniker såsom artificiell intelligens behöver vi ta ett steg tillbaka. Vilken information har vi, och hur kan vi komplettera och paketera för att få störst nytta?

Sessionen leds av Johanna Tömmervik, verksamhetschef Valvet, Sparbanken Rekarne, och Mats Sedlacek, försäljningschef, Atea Västerås. Case föredras av Daniel Spahr, COO, Stream Analyze, och Henrik Arleving, Industrial Innovation Architect, HMS LABS.

Läs mer

Eftermiddagsfika

14:00 - 14:30

Mera kaffe och mingel i utställningen.

Läs mer

Utmaningen

14:30 - 15:30

Vi formulerar den gemensamma utmaningen och en konkret handlingsplan. Till vår hjälp har vi en panel bestående av representanter från Volvo, Siemens, ABB och Microsoft samt representanter från akademi och institut. Hur ser framtiden ut och vad behöver vi göra redan idag för att framtiden ska bli till verklighet?  

Läs mer

Summering och fokus framåt

15:30 - 16:00

Vinnaren av studenttävlingen Automation Student presenterar sitt arbete. Moderatorerna summerar dagen tillsammans med arrangörerna.

Läs mer

Mingel, avslutning

16:00 - 16:30

Läs mer

Guldpartner

Arrangörer

I samarbete med