Valbara sessioner

Indelning i valbara tematiska sessioner där vi med hjälp av företagsexempel fördjupar diskussionen. Vi går från ett vad till ett hur och ur varje session kommer konkreta actions.

Guldpartner

Arrangörer

I samarbete med

Med stöd från