Flexibel automation: Robotar löser utmaningen med behovet av ökad flexibilitet

Case: OpiFlex

Låga volymer och många olika delar i produktionen är en av dagens automationsutmaningar. Kan tredje robotrevolutionen vara lösningen med flexibla robotar? OpiFlex visar på ett case med en flexibel robotlösning utan staket vid hög last och hastighet.

Guldpartner

Arrangörer

I samarbete med