Intelligenta system: Ökad produktivitet och effektivitet i tillverkningen med AI och ML

Case: Omron

Hur kan artificiell intelligens hjälpa ert företag att öka sin produktivitet och effektivisera sin tillverkning? Det finns mängder av data att analysera men hur används datan och hur ska den tolkas? Intelligenta system och artificiell intelligens skapar nya möjligheter att öka produktiviteten samt kvalitén på tillverkningen. Föredraget handlar om hur maskiner kan detektera avvikelser och själv lära sig vad som är ”normalt”.

Guldpartner

Arrangörer

I samarbete med