Automation Summit 2016

Automation Summit 2016 arrangerades i Göteborg den 4 oktober av Automation Region och Svenska Mässan i samarbete med IVA. I programrådet medverkade fackmässorna Scanautomatic & ProcessTeknik samt management- och IT-konsultbolaget Acando.

Organizers

Support from