Automation Summit 2017

Automation Summit 2017 arrangerades i Västerås den 12 oktober av Automation Region och Svenska Mässan i samarbete med IVA. I programrådet ingick också fackmässorna Scanautomatic & ProcessTeknik.

Organizers

Support from