Automation Summit 2018

Automation Summit 2018 arrangerades i Göteborg den 9 oktober i anslutning till fackmässorna Scanautomatic & ProcessTeknik på Svenska Mässan.

Organizers

Support from